VRIJWILLIGER GEZOCHT!

3 oktober 2019 - Algemeen nieuws

Heb je een hart voor kinderen en wil je zelf als vrijwilliger je steentje bijdragen aan huistaakbegeleiding?

We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor naschoolse huistaakbegeleiding op onze school. Kinderen die er nood aan hebben kunnen twee keer per week ondersteuning krijgen van vrijwilligers bij het maken van hun huiswerk. De zorgcoördinator van de school, de ouders, de leerkrachten en de coördinator huistaakbegeleiding zijn hierbij betrokken. De begeleiding vindt plaats in de school zelf, telkens op dinsdag en donderdag van 15 tot 16 uur. 

In geval van interesse kan je contact opnemen met:

  • de coördinator van de huistaakbegeleiding in Asse:

Nathalie Van Molle, T 02 532 03 09, nathalie.vanmolle@asse.be

of

  • de zorgcoördinator van de school:

Inge Frimout, T 02 452 27 62, zocoinge@gmail.com