Melden van positief geteste leerling of kleuter in de herfstvakantie.

30 oktober 2020 - Algemeen nieuws

Beste ouder(s),

de contacttracing loopt door in de herfstvakantie. Het CLB heeft de opdracht de cijfergegevens van positief geteste kinderen bij te houden.

Indien uw kind positief test, mag u hiervan melding maken bij het CLB via volgend online formulier: https://www.vrijclb.be/vrij-clb…/corona-melding-en-vragen/

Het CLB zal u hierover vervolgens contacteren.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.