Waarom?

De ouderraad bestaat uit een groep van ouders die zich vrijwillig willen inzetten om samen met de directie en het schoolteam mee te werken aan het schoolgebeuren. Wat doet de ouderraad ? Mee activiteiten organiseren om de schooltijd wat meer pit te geven (naschoolse sport, actie veilig verkeer, speelpleinverfraaiing, …), ouders maximaal bij de school betrekken (website, informatie-avond, …) en meewerken aan het schoolfeest, het schooletentje en andere festiviteiten. Ook zin om als ouder samen mee school te maken ? Lees in de oproep actieve ouders wat dit allemaal kan betekenen en laat ons weten waarvoor we op u kunnen rekenen!

Ideeënbus

Jullie ideeën zijn hier welkom

Leden

Alle ouders zijn lid van de ouderraad.
 
 

Werking

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen op school. Elke ouder kan deel uitmaken van de ouderraad. De ouderraad komt maandelijks samen (voor de data – zie agenda). Naast de directie is er ook telkens een afvaardiging uit de kleuter- en lagere school aanwezig. Binnen de ouderraad zijn er verschillende werkgroepen actief : feestwerkgroep, website-werkgroep en ad hoc werkgroepen voor specifieke activiteiten. De ouderraad is ook actief in de schoolraad van de gemeentelijke scholengemeenschap. Lees hier de statuten en het huishoudelijk reglement van de ouderraad.