Situering en visie

Onze school heet Sleutelbos.
Deze naam verwijst naar de sleutels die de school aan de kinderen wil meegeven.
Sleutels die in het leven belangrijk zijn : niet enkel kennis, maar ook sociale vaardigheden en een respectvolle en open houding.
Sleutels waardoor kinderen zich maximaal kunnen ontplooien en op het einde van hun lagere schooltijd met een fijne blik kunnen terugkijken. De school is een dynamische school met een kindvriendelijke infrastructuur in een rustige omgeving.
De zorg en ontwikkeling van alle kinderen staan er centraal.
De school maakt deel uit van de gemeentelijke scholengemeenschap Asse en bestaat sinds 1911. In de jaren 1990 werd de oorspronkelijke stek aan de Brusselsesteenweg ingeruild voor de huidige locatie aan het Stevensveld.

Team

Het schoolteam bestaat uit : de directeur, twee administratieve medewerkers, bijna veertig leerkrachten, een tiental begeleiders in de voor- en naschoolse opvang en een zestal poets- en keukenmedewerkers.

Inschrijvingen

Info op aanmelden.asse.be