GSM Opvang: 0470/02.98.66

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Voorschools van 7 tot 8 uur : kleuterzaal (voor de kleuters) en refter van de lagere school (voor lagere schoolkinderen ) = betalend*

Kinderen die ’s morgens voor 8 u op school aankomen, begeven zich onmiddellijk naar de voor hen voorziene ruimte. Zij mogen niet op eigen initiatief op de speelplaats blijven spelen.

‘s Morgens vanaf 8 uur : kleuters op de kleuterspeelplaats en de lagere schoolkinderen op speelplaats van de lagere school = gratis

’s Middags tussen 12u05 en 13u05 = gratis

Tijdens de speeltijden (voor- en namiddag) = gratis

’s Avonds van 15 u tot 15u45 : speelplaats kleuters en speelplaats lagere school = gratis

Naschools vanaf 15u45 tot 18u15 : speelplaats kleuterschool en speelplaats lagere school = betalend*

Woensdag

Voorschools van 7 tot 8 uur : kleuterzaal (voor de kleuters) en refter van de lagere school (voor lagere schoolkinderen ) = betalend*

Kinderen die ’s morgens voor 8 u op school aankomen, begeven zich onmiddellijk naar de voor hen voorziene ruimte. Zij mogen niet op eigen initiatief op de speelplaats blijven spelen.

‘s Morgens vanaf 8 uur : kleuters op de kleuterspeelplaats en de lagere schoolkinderen op speelplaats van de lagere school = gratis

Van 12u05 tot 13u : speelplaats kleuters, speelplaats lagere school en refter = gratis

 

*Betalend = € 1 per begonnen half uur; tarief broers en zussen = 25% korting; sociaal tarief op aanvraag = 50% korting

 

Woensdagnamiddag

Opvang door SPINIBO op school zelf tot 18u15 = betalend vanaf 13u = TARIEVEN SPINIBO !! (zie www.spinibo.be)