Welkom

Welkom op de website van Sleutelbos - de gemeentelijke basisschool van Walfergem. Hier kunt u steeds de meest recente nieuwsberichten lezen afkomstig uit onze kleuter- en lagere school. Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de laatste schoolnieuwtjes ? Schrijf u dan hier in!

Opbrengst paastakken

20 april 2018 - Algemeen nieuws

Beste ouders,

Met de opbrengst van de verkoop van de paastakken kocht het kleuterteam twee speelwielen aan.

Me dank voor uw steun ! 

Mededeling werfverkeer Stevensveld

20 april 2018 - Algemeen nieuws

Beste ouders

Graag aandacht voor onderstaand schrijven!!

Geachte,

Als veiligheidscoördinator van de werf voor de serviceflats te Stevensveld Asse merken wij op dat ouders de werf oprijden bij het afhalen van hun kinderen!

Ik vermoed dat dat nog een oude gewoonte is van toen er nog geen werken uitgevoerd werden op het terrein en dat (min of meer) vrij toegankelijk was.

Het is echter een privéterrein waar nu bovendien werken op uitgevoerd worden – een werf is verboden voor onbevoegden en personen niet gerelateerd aan de werf.

De werftoegang is duidelijk aangegeven, vergissingen zijn onmogelijk.

Op deze manier ontstaan uiteraard gevaarlijke situaties die te vermijden zijn.

Wij kunnen niet verantwoordelijk voor alle gebeurlijke schade – lichamelijk en materieel – die hieruit zou voortkomen.

Daarom vragen wij U met aandrang om de ouders (nogmaals) op de hoogte te stellen van deze situatie.

Om gevaarlijke situaties op het Stevensveld te vermijden is de aannemer gevraagd om geen leveringen of afvoer te plannen bij aanvang en einde van de scholen om zo het reeds drukke en gevaarlijke verkeer niet nog meer te belasten.

APRO bvba Strombeek-Bever

Officiele opening nieuwe kleuterschool GBS Walfergem op vrijdag 4 mei 2018

17 april 2018 - Algemeen nieuws

Beste ouders en sympathisanten van GBS Sleutelbos Walfergem

Hier vindt u de uitnodiging voor de officiële opening van onze nieuwe kleuterschool waarop u allen van harte uitgenodigd bent. Deze week krijgt u nog een strookje mee om uw aanwezigheid al dan niet te bevestigen.

Def uitnodiging GBS Walfergem Kleuterschool 

Opgelet: vanwege verschillende activiteiten die dag is er een tekort aan parkeergelegenheid , wij vragen met aandrang om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Indien dit niet lukt vindt u hier een parkeerplan. De politie zal aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.

Oudercontact lagere school verplaatst

30 maart 2018 - Algemeen nieuws

Opgelet!!!

Het oudercontact voor het eerste tot en met het vierde leerjaar gaan door op dinsdag 24 april, wegens laattijdig terug zijn van de sportdag.

Het oudercontact van het vijfde en zesde leerjaar blijft doorgaan op donderdag 19 april.

Verkeer aan de schoolpoort

30 maart 2018 - Algemeen nieuws

Gelieve bij het brengen en afhalen van uw kinderen extra aandachtig te zijn ifv de veiligheid van onze kinderen!

Enkele afspraken:

  • parkeer uw wagen correct op het plein, zodat andere wagens niet gehinderd zijn
  • gelieve uw wagen niet te parkeren op de werf tegenover de school, dit is privédomein
  • het wegje naar de ingang enkel te voet betreden om uw kind te brengen of af te halen

Hartelijk dank! Zo werken we samen aan een veilige omgeving voor onze schoolkinderen!

derde kleuterklassers spelen na de vakantie terug op de speelplaats van de lagere school

26 maart 2018 - Algemeen nieuws

Beste ouders,

We herinneren u er even aan dat de derde kleuterklassers na de paasvakantie terug op de speelplaats van de lagere school zullen spelen.

Alle afspraken blijven behouden : leerkracht die toezicht heeft draagt een fluovestje, kleuters hebben hun toiletten aan de containerklas, zij kunnen nog steeds gebruik maken van de speeltrein…

In de lagere school wordt dit ook aan de leerlingen meegedeeld zodat zij kunnen mee “ zorgen “ voor de kleuters.

Paastakken te koop !

20 maart 2018 - Algemeen nieuws

Beste ouders,

Op de speelplaats van de nieuwe kleuterschool kan u deze week paastakken kopen.

Een kleine tak kost 1 euro, voor een grote tak vragen we 3 euro.

Met de  opbrengst kopen we materiaal voor de speelplaats.

Hartelijke paasgroeten !