Welkom

Welkom op de website van Sleutelbos - de gemeentelijke basisschool van Walfergem. Hier kunt u steeds de meest recente nieuwsberichten lezen afkomstig uit onze kleuter- en lagere school. Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de laatste schoolnieuwtjes ? Schrijf u dan hier in!

Maandag vrijaf

8 november 2019 - Uncategorized

maandag 11 november : wapenstilstand

= vrijaf voor alle leerlingen

Fijn weekend !

Samen werken aan een veilige schoolomgeving

4 november 2019 - Algemeen nieuws

Lokale politie

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

Zone 5 Mollem 230

1730 Asse

                                                                                                                                  28/10/2019

Samen werken aan een veilige schoolomgeving

Aan alle leerlingen en (groot)ouders

De komende maanden blijft het langer donker en valt de duisternis ’s avonds sneller in.

Net als vorig jaar zal de lokale politie in het kader van de provinciale campagne “ik zie je graag” extra controles uitvoeren in de schoolomgeving en op de routes naar de scholen.

Deze controles zijn in de eerste plaats gericht naar fietsverlichting.  Hieronder geven we een overzicht van de wettelijk verplichte uitrusting van een fiets:

  • Twee doeltreffende remmen (fietsen met een wieldiameter van max. 50 cm: 1 rem)
  • Een witte reflector vooraan
  • Een rode reflector achteraan
  • Een goed functionerende bel
  • Een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band en/of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel (wieldiameter max. 50 cm: 1 reflector 1 elk wiel)
  • Gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elke pedaal
  • Fietsverlichting bij duisternis en wanneer het niet meer mogelijk is om duidelijk te zien tot een afstand van ongeveer 200 meter: een vast licht of knipperlicht; een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan.  Beide lichten mogen zowel op de fiets als op de fietser bevestigd worden.

Het dragen van opvallende kleding (reflecterend / fluokleuren) zorgt er bovendien voor dat je extra opvalt.  Goed zichtbare fietsers raken minder vaak betrokken in een ongeval!

Naast de fietsverlichting zal de politie ook extra aandacht hebben voor het dragen van de veiligheidsgordel in de auto en dit zowel door de bestuurder als door alle passagiers.  Veel te vaak dienen we vast te stellen dat kinderen niet (correct) vastgeklikt zitten in de auto.  We wijzen er nogmaals op dat het dragen van de veiligheidsgordel verplicht is voor alle inzittenden.  Tevens moeten kinderen kleiner dan 1 meter 35 in een aangepast kinderzitje plaatsnemen.

Let op, ook als fietser moet je steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend je fiets goed in de hand hebben.  Het gebruik van je GSM-toestel tijdens het fietsen is uit den boze en wordt met dezelfde zware boete bestraft als voor een autobestuurder.

Bij het begin en einde van de schooltijd zal de politie regelmatig snelheidscontroles uitvoeren in de schoolomgeving (zone 30). Ook op het parkeergedrag aan de schoolpoort wordt streng toegekeken en zo nodig geverbaliseerd.

We dringen erop aan rekening te houden met voorgaande bemerkingen.

Vanaf eind oktober zal de politie repressief optreden met onaangekondigde controles waarbij zal geverbaliseerd worden.

PZ AMOW

Verkeersdienst

Fruitweek

18 oktober 2019 - Algemeen nieuws

Halloweentocht Spinibo

9 oktober 2019 - Algemeen nieuws

Thuisopvang zieke kinderen

9 oktober 2019 - Algemeen nieuws

VRIJWILLIGER GEZOCHT!

3 oktober 2019 - Algemeen nieuws

Heb je een hart voor kinderen en wil je zelf als vrijwilliger je steentje bijdragen aan huistaakbegeleiding?

We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor naschoolse huistaakbegeleiding op onze school. Kinderen die er nood aan hebben kunnen twee keer per week ondersteuning krijgen van vrijwilligers bij het maken van hun huiswerk. De zorgcoördinator van de school, de ouders, de leerkrachten en de coördinator huistaakbegeleiding zijn hierbij betrokken. De begeleiding vindt plaats in de school zelf, telkens op dinsdag en donderdag van 15 tot 16 uur. 

In geval van interesse kan je contact opnemen met:

  • de coördinator van de huistaakbegeleiding in Asse:

Nathalie Van Molle, T 02 532 03 09, nathalie.vanmolle@asse.be

of

  • de zorgcoördinator van de school:

Inge Frimout, T 02 452 27 62, zocoinge@gmail.com

Knabbel en babbelcafé

1 oktober 2019 - Uncategorized

Beste ouders,

U bent vrijdag 4 oktober vanaf 15,15 u van harte welkom in ons ” knabbel en babbelcafé”.

De naschoolse opvang is die dag voor alle kleuters in de oude kleuterschool.

Het schoolteam